Konsulter
Vi tar gärna uppdrag där vi kan vara ett bollplank i en process att nå rätt målgrupp. Vi kan kommunikation och webben är en dynamisk resurs som kan skapa fantastiska möjligheter.
Lågprisflygbolag.se
Sektor: Resor  
>> [ Läs mer
FlygbolagsGuiden.se
Sektor: Resor 
>> [ Läs mer
BostadsGuide 
Sektor: Bostad
>> [ Läs mer ]
Workshopping.com 
Sektor: Jobb
>> [ Läs mer ]
JobbTorget.se
Sektor: Jobb
>> [ Läs mer
Vi registerar kontinuerligt nya domäner för att förstärka synergierna i ett specifikt segment. Vi vill utveckla vårt koncept och samtidigt underlätta för besökare. Vi vill presentera tillräckligt med information för att de ska kunna fatta ett snabbt och riktigt beslut.
 
Färdiga:
- Workshopping.com, Workshopping.se (jobb)
- JobbTorget.se, Jobbtorg.se (jobb)
- Lågprisflygbolag.se (resor)
- Flygbolagsguiden.se (resor)
- BostadsGuiden (bostad)
- CLM Kommunikation (webbprodukter/konsulter)
 
Under uppbyggnad är:
Lågprisflyg.nu (res), CoachingGuiden.se (konsulter),
Flygpartner.se (res) Hotellportalen.se (bo+res),
Wildwildweb.se (film), Optibets (spel)
 
Kontakta oss om du har någon idé eller tanke kring våra hemsidor eller vill synas inom någon specifik sektor.