Konsulter
Vi tar gärna uppdrag där vi kan vara ett bollplank i en process att nå rätt målgrupp. Vi kan kommunikation och webben är en dynamisk resurs som kan skapa fantastiska möjligheter.
Lågprisflygbolag.se
Sektor: Resor  
>> [ Läs mer
FlygbolagsGuiden.se
Sektor: Resor 
>> [ Läs mer
BostadsGuide 
Sektor: Bostad
>> [ Läs mer ]
Workshopping.com 
Sektor: Jobb
>> [ Läs mer ]
JobbTorget.se
Sektor: Jobb
>> [ Läs mer
Vi skapar olika trafikgeneratorer och plattformar för de som vill exponera sig mot en specifik målgrupp eller en enskild bransch.
 
Vår affärsidé är att driva aktiv trafik till informationskällan, till ert företag, som då har kontroll över informationsflödet och då också besökaren. Med exponering mot en stor och aktiv målgrupp kan vi skapa intressanta affärs- och kommunikationsmöjligheter.
 
Här kan ni strategiskt exponera er mot en ny kundbas och därigenom öka försäljningen. Vi når denna målsättning genom att generera fokuserad och kvalitativ trafik med önskad inriktning.  
 
Tillsammans med er bygger vi upp ett unikt räckviddspaket.
 
Kontakta oss om ni är intresserade av att synas inom ett specifikt segment. Ni kanske saknar en samlingsplats för en viss sektor och vill utveckla den tillsammans med oss.